Izvođenje svih vrsta radova od prirodnog mermera i granita…

S.Z.R. “Kamenorezac Ćulum” počela je sa radom davnih šezdesetih godina kada su u Banja Luci postojale 3-4 kamenorezačke radnje.

Obradom kamena počeo je da se bavi Dragan Ćulum pošto je izučio zanat kod svog ujaka 1960. godine, gdje je i radio do 1963.godine.

Od 1965. godine po završetku služenja vojnog roka počinje samostalno da se bavi obradom kamena, što je bilo veoma teško u tim vremenima bez struje, vode, puta, sredstava za rad itd. Sve se obrađivalo ručno uz pomoć špica i dlijeta tako da se zanat pekao sa 7 kora.

Dolaskom struje 1969. godine malo se lakše radilo, ali nije bilo dovoljno novca za kupovinu mašina za obradu kamena. Radeći mukotrpno i ručno uspjelo se zaraditi nešto novca da bi se kupile prve mašine za brušenje kamena, što je mnogo olakšalo rad.

Tih godina u bivšem Jugoslovenskom sistemu bilo je veoma teško biti privatnik pa su se dozvole za rad pribavljale veoma teško. Ali jakom voljom i upornošću radnja je počela  da se razvija i radi sve većim kapacitetom.

Bez pomoći države i kredita kupljene su mašine za obradu kamena. Radeći kvalitetno i sa punom odgovornošću radnja je bila u stalnom usponu sve do rata kada se rad sveo na neke sitne poslove, ali ni tada  nije gašena i sve obaveze prema državi su plaćene. Po završetku rata radnja je počela ponovo da radi punim kapacitetom što je omogućeno kupovinu novih mašina i proširenje poslovnog prostora.

Kada je stekao uslove za starosnu penziju Dragan je radnju prepustio sinu Vinku koji je sticao zanat uz oca od malih nogu i odgovorno i posteno nastavio porodičnu tradiciju.

Radnja se bavi obradom, prevozom i montažom svih vrsta prirodnog granita i mermera.

Uz izgradnju nadgrobnih spomenika radimo i stepeništa, klupice za prozore, šankove, radne površine za kuhinje itd. Izradu slika na spomenicima i pisanje slova vršimo savremenim CNC grover mašinama.

Radimo i betonaže temelja, podzemnih grobnica, renoviranje starih spomenika i pisanje slova na već ugrađenim spomenicima. Isključivo radimo sa prvom klasom granita i dajemo garanciju na urađene poslove, a najbolja garancija je dugogodišnje iskustvo i veoma dobro poznavanje svih vrsta granita.

Naša parola je SVE SE MIJENJA SEM KAMENJA.

Naši radovi